måndag, november 14, 2005

Frånvarosvar

heter det på mailen när man är borta från jobb och dator under en längre tid. På en blogg har jag inte hittat nåt liknande. Den 23 oktober föddes min och Ninas son Joel och därför har mitt fokus varit och är annorstädes om man så säger.

Detta får duga som uppdatering eftersom eventuellt kvarvarande fokus måste fokuseras på jobb.

Återkommer - gör du det med?