fredag, december 04, 2009

Konjunktur och högskola

Det har länge varit känt inom högskolesektorn att det är goda tider för de som erbjuder högre utbildniong när det är dåliga tider i resten av samhället. Kvarstannade frekvensen ökar och antalet nybörjare ökar. Det gör det lättare att generera intäkter mot anslagen och dessutom ger det ett bättre söktryck mot de flesta utbildningar.

Denna beprövade erfarenhet har nu fått ett mer strukturerat underlag genom en rapport från Högskoleverket, även om det medges i denna att det varit allt annat än enkelt att räkna fram samband mellan konjunktur och antagning. En del av resonemangen bakom varför det är som det är i en lågkonjunktur finns i denna ögonblicksbild från studentmässan.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: