torsdag, mars 09, 2006

Fy för fåglarna?

Ska det verkligen vara fy för fåglarna nu och alltid? Media har en verklig kassako i den influensa bland fåglar som nu nåt Sverige. Smittspridning till människor är extremt sällsynt, verkar ske vid extremt nära samboende med tamfåglar som smittats av vilda fåglar. En smittad människa smittar inte andra människor.

Eller som media väljer att vinkla det; viruset går inte från människa till människa ... än.

Två saker har retat mig, eller fascinerat kanske, nä retat. Dels medias hausse av riskerna med just det så kallade fågelinfluensa viruset dels den märkliga bristen på fokus på den som jag förstått det mer riktiga risken.

Så då har jag två nya inlägg att ta tag i under helgen. Bloggen får finnas kvar lite till. Det retar mig oxå, nä inte retar, fascinerar.

Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: